Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Επιδημία Ευλογιάς στη Σμύρνη, 1871

Συγγραφή : Shariat-Panahi S. Mohammad T. (24/11/2002)

Για παραπομπή: Shariat-Panahi S. Mohammad T., «Επιδημία Ευλογιάς στη Σμύρνη, 1871», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4272>

Επιδημία Ευλογιάς στη Σμύρνη, 1871 (6/10/2007 v.1) Smallpox Epidemic in Smyrna, 1871 (11/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στις αρχές του Αύγουστου του 1871 παρουσιάστηκε στη Σμύρνη επιδημία ευλογιάς. Γρήγορα η επιδημία εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη. Διήρκεσε έως τα τέλη του Ιουνίου του 1872.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Σμύρνη

Χρονολόγηση

αρχές Αυγούστου 1871 - τέλη Ιουνίου 1872

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>