Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιεροδιδασκαλείο του Συλλόγου "Ανατολή" στην Πάτμο

Συγγραφή : Σιδερή Μαρία (27/5/2002)

Για παραπομπή: Σιδερή Μαρία, «Ιεροδιδασκαλείο του Συλλόγου "Ανατολή" στην Πάτμο», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4563>

Ιεροδιδασκαλείο του Συλλόγου "Ανατολή" στην Πάτμο (12/3/2008 v.1) Religious school of the "Anatoli" club in Patmos - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εκπαιδευτήριο που ίδρυσε ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» αρχικά στην Πάτμο και αργότερα στη Σάμο με σκοπό την προσφορά ανώτερης εκπαίδευσης σε μέλη των μικρασιατικών ελληνορθόδοξων κοινοτήτων. Με τον τρόπο αυτό ήθελε να προετοιμάσει διδασκάλους έμπειρους στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους και μελλοντικούς ιερείς.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Πάτμος-Σάμος

Χρονολόγηση

1900-1914

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>