Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μετόχι του Αγίου Τάφου στη Σμύρνη

Συγγραφή : Καραχρήστος Ιωάννης (21/5/2002)

Για παραπομπή: Καραχρήστος Ιωάννης, «Μετόχι του Αγίου Τάφου στη Σμύρνη», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5315>

Μετόχι του Αγίου Τάφου στη Σμύρνη (17/3/2008 v.1) Metochion of the Holy Sepulchre in Smyrna (7/10/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μετόχι της αγιοταφιτικής αδελφότητας στη Σμύρνη, σημαντικό τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και για τη λειτουργία του ως κομβικού σημείου διακίνησης προσκυνητών προς τους Αγίους Τόπους.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Σμύρνη

Χρονολόγηση

1691 - μετά το 1902

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>