Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Πολιτική Συμπεριφορά των Προσφύγων στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο

Συγγραφή : Κατσάπης Κωνσταντίνος (22/7/2002)

Για παραπομπή: Κατσάπης Κωνσταντίνος, «Πολιτική Συμπεριφορά των Προσφύγων στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5879>

Πολιτική Συμπεριφορά των Προσφύγων στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο (28/7/2008 v.1) Political behaviour of the refugees in Greece during the interwar period - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου οι πρόσφυγες αποτέλεσαν το κυριότερο στήριγμα της βενιζελικής παράταξης, καθώς η αφοσίωσή τους στο πρόσωπο του Βενιζέλου άγγιζε το απόλυτο. Ωστόσο, γύρω στο 1930 η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων αρχίζει να διαφοροποιείται με κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης τη σταδιακή μετατόπιση τμήματος του προσφυγικού κόσμου προς την Αριστερά.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Ελλάδα

Χρονολόγηση

1922-1939

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>