Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τέκτονες στη Σμύρνη

Συγγραφή : Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν (28/11/2002)

Για παραπομπή: Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν, «Τέκτονες στη Σμύρνη», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6436>

Τέκτονες στη Σμύρνη (26/8/2008 v.1) Freemasonry in Smyrna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σμύρνη υπήρξε σημαντικό κέντρο ανάπτυξης του τεκτονισμού κατά το 19ο αιώνα. Από τα μισά του αιώνα στις τεκτονικές στοές εμφανίζονται, εκτός από τoυς Ευρωπαίους, και Oθωμανοί υπήκοοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται αρκετοί ελληνορθόδοξοι.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Σμύρνη

Χρονολόγηση

18ος - 20ός αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>