Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χρύσανθος Τραπεζούντος

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (4/9/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Χρύσανθος Τραπεζούντος», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6676>

Χρύσανθος Τραπεζούντος (2/2/2009 v.1) Chrysanthos of Trebizond - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ισχυρή φυσιογνωμία της Εκκλησίας της Τραπεζούντας και τελευταίος μητροπολίτης της, εμπνευστής του σχεδίου ίδρυσης της «Δημοκρατίας του Πόντου». Ανέπτυξε αξιόλογη πνευματική, εκκλησιαστική και πολιτική δράση.

Κύρια Ιδιότητα

Τελευταίος μητροπολίτης Τραπεζούντας, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

28/09/1949 – Αθήνα

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Μάιος 1881 – Κομοτηνή

Άλλα Ονόματα

Χαρίλαος Φιλιππίδης

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>