Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
->

Πιττακός ο Μυτιληναίος

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (12/10/2006)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Πιττακός ο Μυτιληναίος», 2006,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10551>

Πιττακός ο Μυτιληναίος (5/5/2006 v.1) Pittacus of Mytilene (5/5/2006 v.1) 
 

1. Γέννηση – Οικογένεια

Ο Πιττακός, ένας από τους Επτά Σοφούς, είναι από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ιστορίας. Γεννήθηκε περίπου το 652/649 π.Χ. και πέθανε μεταξύ του 578 και 570 π.Χ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ύρρας και ήταν θρακικής καταγωγής. Δε γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η οικογένειά του βρέθηκε στη Λέσβο.

2. Δράση

Ο Αλκαίος αναφέρει ότι τα αδέρφια του και ο Πιττακός ανήκαν σε μια «εταιρεία» που φιλοδοξούσε να εξοντώσει τον τύραννο Μέλαγχρο, γεγονός το οποίο κατόρθωσαν γύρω στο 609 π.Χ. Στη συνέχεια την εξουσία ανέλαβε ο Μυρσίλος, αρχικά υποστηρικτής τους και στη συνέχεια επίσης τύραννος. Ο Αλκαίος και ο Πιττακός οργάνωσαν και νέα εταιρεία εναντίον του τυράννου, όμως τα σχέδιά τους αποκαλύφθηκαν και οι συνωμότες εξορίστηκαν στην Πύρρα, από όπου όμως ο Πιττακός επέστρεψε, καθώς διαφώνησε με τους υπολοίπους, όταν ζητήθηκε χρηματική βοήθεια από τους Λυδούς. Το 607/606 π.Χ. ο Πιττακός κατείχε το αξίωμα του στρατηγού στη μάχη για την ανακατάληψη του Σιγείου εναντίον των Αθηναίων. Κατόρθωσε να κερδίσει τη μάχη νικώντας με τέχνασμα σε μονομαχία το στρατηγό των Αθηναίων Φρύνωνα. Ανήλθε κοινωνικά, όταν παντρεύτηκε μια γυναίκα από την επιφανή οικογένεια των Πενθιλιδών, την ισχυρότερη τότε οικογένεια του νησιού. Γύρω στο 603 π.Χ. ο Μυρσίλος πεθαίνει ή δολοφονείται. Η Μυτιλήνη όμως άρχισε πάλι να μαστίζεται από διαμάχες μεταξύ των ισχυρών αντρών για την κατάληψη της εξουσίας. Για να λήξουν οι εμφύλιες ταραχές μεταξύ των δυναστειών, το 596 π.Χ. (κατ’ άλλους το 590 π.Χ.), ο Πιττακός ορίστηκε με κοινή αποδοχή αισυμνήτης, δηλαδή διαιτητής με επαυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες. Κάποιες λαϊκές πηγές αναφέρονται σε αυτόν ως βασιλέα, ωστόσο το πιθανότερο είναι πως το αξίωμά του είχε προκαθορισμένη διάρκεια, μάλλον δεκαετή.

Παρά το γεγονός ότι ο Αλκαίος, πρώην συμπολεμιστής και ομοϊδεάτης του Πιττακού, καταφέρεται εναντίον του στα ποιήματά του που αφορούν τους εμφύλιους πολέμους, η εχθρότητα δε δικαιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο ο Πιττακός άσκησε την εξουσία. Οι μεταγενέστερες πηγές, όπως ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, τον αποτιμούν θετικά, λέγοντας ότι απάλλαξε τη Μυτιλήνη από τα τρία κακά: τον εμφύλιο πόλεμο, τον πόλεμο και την τυραννίδα, καθώς όντως παρέδωσε την εξουσία με το πέρας της θητείας του. Αρκετοί είναι αυτοί ωστόσο που τον θεωρούσαν έναν ακόμη τύραννο.

Ο Πιττακός δεν αναδιοργάνωσε συνολικά το πολίτευμα. Ωστόσο, εξέδωσε νόμους που ήταν δεσμευτικοί για τους Μυτιληναίους και οι οποίοι στόχευαν στον περιορισμό της δύναμης και των φιλοδοξιών των ισχυρών οικογενειών. Ίσως στο πλαίσιο της προσπάθειάς του αυτής να ανάγκασε σε εξορία και μέλη εξεχουσών οικογενειών, μεταξύ άλλων και τον παλαιό ομοϊδεάτη του τον Αλκαίο, κάτι το οποίο ο ποιητής δεν του το συγχώρησε ποτέ.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>