Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Οικονομίδης Δημοσθένης

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (25/10/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Οικονομίδης Δημοσθένης», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5625>

Οικονομίδης Δημοσθένης - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Oikonomidis, Dimosthenis (30/3/2009 v.1) 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

 

Le Pont
Δημοσθένης Οικονομίδης
(Τελευταία επίσκεψη: 31/3/2009)
Ηλεκτρονική έκδοση της γαλλικής μετάφρασης του βιβλίου του Δημοσθένη Οικονομίδη "Ο Πόντος και τα δίκαια του εν αυτώ Ελληνισμού".

Περί τινων τύπων της νέας ελληνικής
Δημοσθένης Οικονομίδης
(Τελευταία επίσκεψη: 31/3/2009)
Ηλεκτρονική έκδοση της διάλεξης του Δημοσθένη Οικονομίδη "Περί τινών τύπων της νέας ελληνικής συνήθως εσφαλμένως τονουμένων" (ανάτυπο από το περιοδικό "Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος"), που εκφωνήθηκε στις 13/5/1891 στη συνεδρίαση του Συλλόγου.

Περί του γλωσσικού ζητήματος
Δημοσθένης Οικονομίδης
(Τελευταία επίσκεψη: 31/3/2009)
Ηλεκτρονική έκδοση του λόγου "Περί του γλωσσικού ζητήματος παρ' ημίν" που εξεφώνησε ο Δημοσθένης Οικονομίδης στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και εκδόθηκε στην Αθήνα το 1903.

Σεβαστοπούλειος Αγών
Δημοσθένης Οικονομίδης
(Τελευταία επίσκεψη: 31/3/2009)
Ηλεκτρονική έκδοση της εισήγησης του Δημοσθένη Οικονομίδη, καθηγητή στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, και μέλους της αγωνοδίκου επιτροπής για το διαγωνισμό "Σεβαστοπούλειος Αγών" (Κωνσταντινούπολη 1911).

Συντακτικόν της γερμανικής γλώσσης
Δημοσθένης Οικονομίδης
(Τελευταία επίσκεψη: 31/3/2009)
Ηλεκτρονική έκδοση του έργου του Δημοσθένη Οικονομίδη "Συντακτικόν της γερμανικής γλώσσης" (Λειψία 1885).

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>