Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

Middle Ages

 
 

Page:

1

 
 
 
 
 

Battle of Varna in 1444

Battle of Varna in 1444 (1/6/2007 v.1) Μάχη της Βάρνας, 1444 (26/3/2007 v.1)

The battle of Varna (10 November 1444) was an outcome of the last great “crusade”, undertaken by Western powers, particularly Hungarians, Serbs, Venetians and the Pope, in order to stem the Ottomans’ advance into Europe. This particular “crusade” included a series of expeditions in the wider Danube area during 1443-1444, negotiations (truce of Adrianople, July 1444), as well as the campaign culminating in the battle of Varna (September-November 1444), which was decisive for the geopolitical...

more...

 

Покрштавање Кијевске Русије

Покрштавање Кијевске Русије (26/3/2007 v.1) Christianization of Kievan Rus (1/6/2007 v.1) Εκχριστιανισμός των Ρως (5/6/2008 v.1)

Постепено покрштавање Руса почело је после њиховог напада на Цариград 860. године, али је познавало и периоде снажног враћања на паганство. Упркос, неким спорадичним покушијима у 10. веку, као што је активност кнегиње Олге, Руси су примили хришћанство из Византије 988. године. Овај догађај од светскоисторијског значаја одиграо се у оквиру сложених односа Византије и Русије и био је праћен доласком руске војне дружине у Цариград, која је помогла Василију II да сачува престо, као и одласком...

more...