Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Μεσημβρία (Νεότεροι Χρόνοι)

Author(s) : Doncheva Svetlana (3/18/2008)

For citation: Doncheva Svetlana, «Μεσημβρία (Νεότεροι Χρόνοι)», 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11132>

Μεσημβρία (Νεότεροι Χρόνοι) (2/10/2009 v.1) Mesimvria (Nesebar) (2/26/2009 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Μαραβελάκης Μ., Βακαλόπουλος Α., Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή της Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1955

Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1999, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Ников Π., "Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от ХVІІІ век", Годишник на Софийския университет – Историко-филологически факултет, 28:3, 1931, 1-60

Тонев В., Българското Черноморие през Възраждането, София 1995

Щерионов Щ., Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика), София 1999

Никитин С.А., Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50-70 годах XIX века, Москва 1970

Стоянов Μ., "Несебърската сбирка от гръцки старопечатни книги в Народната библиотека Кирил и Методий", Известия на народната библиотека „Кирил и Методий”, VII, 1967, 255-280

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>