Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Πύργος (Μπουργκάς)

Author(s) : Doncheva Svetlana (12/17/2007)

For citation: Doncheva Svetlana, «Πύργος (Μπουργκάς)», 2007,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11175>

Πύργος (Μπουργκάς) (12/16/2009 v.1) Pyrgos (Burgas) - has not been published yet 

BIBLIOGRAPHY

 

Μαμώνη Κ., Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922) Ιστορία και δράση, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1995

Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1999, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Loukidou-Mavridou Despina, "An outline of the Greek Press in Bulgaria (1879-1906)", Balkan Studies, 19/2, 1978, 345-357

Ников Π., "Едно неизвестно описание на българския черноморски бряг от ХVІІІ век", Годишник на Софийския университет – Историко-филологически факултет, 28:3, 1931, 1-60

Kotzageorgi X., "The Greek Community of Burgas. Education and Culture", Etudes Balkaniques, 30:1, 1994, 79-85

Юбилеен сборник 80 години от Освобождението на Бургас, Бургас 1958

Христов A., Бургас. Юбилейна книга, 1940, Бургас 1940

Казакова B., "Индустрия и индустриалци през 30те години", Море, 7-8, 1999, 14-15

Χατζηαναστασίου Τ., "Η οικονομική ζωή των Ελληνικών Κοινοτήτων", Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1999, 231-250

Κοτζαγεώργη Ξ., "Η ελληνική εκπαίδευση στη Βουλγαρία, αρχές 19ου αι.-1912", Κοτζαγεώργη, Ξ. (επιμ.), Οι Έλληνες της Βουλγαρίας. Ένα ιστορικό τμήμα του περιφερειακού ελληνισμού, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1999, 251-373

Урумова P., "Участието на населението от Бургаския окръг в Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 година", Известия на Музеите на Югоизточна България, 16, 1993, 283-303

Райчевска Ц., "Учредяване и административно-териториален обхват на каза Пиргос (Бургас)", Известия на Музеите на Югоизточна България, 18, 1995, 117-135

Κοτζαγεώργη Ξ., "Χαρακτήρας και είδος της εκπαίδευσης του περιφερρειακού Ελληνισμού. Τα ελληνικά σχολεία στην Ανατολική Ρωμυλία (Νότιο Βουλγαρία), αρχές 19ου αι.-1885", Βαλκανικά Σύμμεικτα, 7, 1995, 61-112

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>