Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Πρόσωπα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

5

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγγέλων δυναστεία (1185-1204)

Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/6/2008 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/6/2007 v.1) Династија Анђела (1185-1204) (13/4/2007 v.1)

Μετά τους Δούκες και τους Κομνηνούς οι Άγγελοι ήταν ο τρίτη βυζαντινή δυναστεία με οικογενειακό επίθετο. Η οικογένεια των Αγγέλων εμφανίστηκε σχετικά αργά στην ιστορία και γρήγορα αναδείχθηκε στις τάξεις των ανώτερων στρωμάτων της βυζαντινής αριστοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Άγγελος, ο ιδρυτής της οικογένειας, ήταν ταπεινής καταγωγής, από τη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Κυρίως χάρη στο ωραίο παρουσιαστικό του παντρεύτηκε την κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού. Έτσι ξεκίνησε η άνοδος της...

περισσότερα...

 

Αθηναγόρας Κωνσταντινουπόλεως

Αθηναγόρας Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Athenagoras of Constantinople - προς ανάθεση

 

Αριστοφάνης ο Βυζάντιος

Αριστοφάνης ο Βυζάντιος - προς ανάθεση Aristophanes of Byzantium - προς ανάθεση

 

Βασίλειος Β' (976-1025)

Βασίλειος Β'  (976-1025) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Basil II  (976-1025) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η βασιλεία του Βασιλείου Β΄ (976-1025) ήταν η μακροβιότερη στη βυζαντινή ιστορία και χαρακτηρίστηκε ως η λαμπρότερη περίοδος της Μακεδονικής δυναστείας. Το βυζαντινό κράτος ισχυροποιήθηκε, επέκτεινε τα σύνορά του στο μέγιστο βαθμό μετά τον Ιουστινιανό Α΄. Ο Βασίλειος διακρίθηκε ως στρατηγός και έδειξε ζήλο στην κατάκτηση και τον έλεγχο της Βαλκανικής. Ωστόσο δεν περιφρόνησε κανένα μέτωπο και η πολιτική του απέδωσε στην Κάτω Ιταλία, στη Βόρεια Συρία και στο Βορρά με τον εκχριστιανισμό των Ρως....

 

Βλαδίμηρος Μιρμίρογλου

Βλαδίμηρος Μιρμίρογλου - προς ανάθεση Vladimiros Mirmiroglou - προς ανάθεση

 

Βύζας

Βύζας (13/4/2007 v.1) Byzas (18/4/2007 v.1)

Μυθικός ήρωας, γιος του βασιλιά Νίσου από τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε ο πρώτος οικιστής του Βυζαντίου στην είσοδο του Βοσπόρου. Η ίδρυση της πόλης αυτής από τους Μεγαρείς εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού Αποικισμού, που εκδηλώθηκε από τον 8ο έως και τον 6ο αι. π.Χ.

περισσότερα...

 

Γεώργιος Ζαρίφης

Γεώργιος Ζαρίφης (13/4/2007 v.1) Georgios Zarifis - προς ανάθεση

Ο Γεώργιος Ζαρίφης υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Κωνσταντινούπολης, με έντονη δράση στο χώρο των τραπεζικών και μετοχικών εργασιών. Συγχρόνως δραστηριοποιήθηκε και σε θέματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και φιλανθρωπίας.

περισσότερα...

 

Γεώργιος Σχολάρης (Γεννάδιος Β' Σχολάριος)

Γεώργιος Σχολάρης (Γεννάδιος Β' Σχολάριος) (16/4/2009 v.1) George Sholaris (Gennadios II Sholarios) (16/4/2009 v.1)

Ο Γεώργιος (Γεννάδιος) Σχολάρης ήταν θεολόγος και πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επί Τουρκοκρατίας (1454-1456, 1463, 1464-1465). Στην αρχή ήταν οπαδός της ένωσης των Εκκλησιών, λαμβάνοντας μέρος στη Σύνοδο της Φλωρεντίας (1439), και στη συνέχεια φανατικός πολέμιος της ένωσης. Ήταν άριστος γνώστης της λατινικής και σεβόταν τη λατινική παιδεία, πρωτίστως το Θωμά Ακινάτη. Ήταν ένθερμος υπερασπιστής του Αριστοτέλη.

περισσότερα...

 

Γεώργιος Φραντζής

Γεώργιος Φραντζής (13/4/2007 v.1) Georgios Frantzis (26/4/2007 v.1)

Από τους τελευταίους ιστορικούς του Βυζαντίου, κρατικός αξιωματούχος και συνεργάτης των τριών τελευταίων βυζαντινών βασιλέων και συγγραφέας του έργου Σύντομο Χρονικό (Chronicon Minus), που αναφέρεται στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

περισσότερα...

 

Γρηγόριος Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως

Γρηγόριος Ε΄ Κωνσταντινουπόλεως - προς ανάθεση Grigorios V of Constantinople - προς ανάθεση