Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Δυναστείες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγγέλων δυναστεία (1185-1204)

Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/6/2008 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/6/2007 v.1) Династија Анђела (1185-1204) (13/4/2007 v.1)

Μετά τους Δούκες και τους Κομνηνούς οι Άγγελοι ήταν ο τρίτη βυζαντινή δυναστεία με οικογενειακό επίθετο. Η οικογένεια των Αγγέλων εμφανίστηκε σχετικά αργά στην ιστορία και γρήγορα αναδείχθηκε στις τάξεις των ανώτερων στρωμάτων της βυζαντινής αριστοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Άγγελος, ο ιδρυτής της οικογένειας, ήταν ταπεινής καταγωγής, από τη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Κυρίως χάρη στο ωραίο παρουσιαστικό του παντρεύτηκε την κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού. Έτσι ξεκίνησε η άνοδος της...

περισσότερα...

 

Διάδοχοι Ισαύρων

Διάδοχοι Ισαύρων - προς ανάθεση Post-Isaurian emperors - προς ανάθεση

 

Διαδόχων δυναστεία (711-717)

Διαδόχων δυναστεία (711-717) - προς ανάθεση Non-dynastic (711-717) - προς ανάθεση

 

Δουκών δυναστεία (1059-1081)

Δουκών δυναστεία (1059-1081) (13/4/2007 v.1) Doukid dynasty (1059-1081) (29/6/2010 v.1)

Η άνοδος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης του Κωνσταντίνου Θ΄ Δούκα το 1059 σήμανε την κατάληψη της εξουσίας από τη βυζαντινή αριστοκρατία και αποτέλεσε προανάκρουσμα μιας περιόδου κατά την οποία η οικογένεια και οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούσαν το ισχυρότερο έρεισμα για την άνοδο στην ιεραρχία και τη συμμετοχή στην αυτοκρατορική εξουσία.

περισσότερα...

 

Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363)

Δυναστεία Μεγάλου Κωνσταντίνου (306-363) - προς ανάθεση Constantinian dynasty (306-363) - προς ανάθεση

 

Ηρακλειδών δυναστεία (610-711)

Ηρακλειδών δυναστεία (610-711) (28/6/2007 v.1) Heraclian dynasty (610-711) (13/4/2007 v.1)

Η δυναστεία των Ηρακλειδών καλύπτει έναν αιώνα, από τη στέψη του Ηρακλείου το 610 μέχρι το θάνατο του Ιουστινιανού Β΄ το 711. Ο αιώνας αυτός υπήρξε ένας από τους πιο ταραγμένους στη βυζαντινή ιστορία, και ελάχιστα από τα μέλη της δυναστείας βρήκαν φυσικό ή μη βίαιο θάνατο. Ωστόσο, οι αυτοκράτορες της δυναστείας κράτησαν τα ηνία και σημείωσαν επιτυχίες υπό την πίεση των πολέμων με τους Σασσανίδες, των αραβικών κατακτήσεων, της κακής οικονομικής κατάστασης και των διχαστικών θεολογικών ερίδων....

περισσότερα...

 

Θεοδοσιανή (Βαλεντινιανή) δυναστεία (364-457)

Θεοδοσιανή (Βαλεντινιανή) δυναστεία (364-457) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Valentinian-Theodosian dynasty (364-457) - προς ανάθεση Династия Валентиана-Феодосия (364-457) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το λήμμα αναφέρεται στη δυναστεία του Θεοδοσίου, τους τέσσερις αυτοκράτορας που διακυβέρνησαν το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από 379 έως 457, και σηματοδότησαν την ιστορία του Βυζαντίου και της ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά τη βασιλεία των αυτοκρατόρων αυτών η Βυζαντινή αυτοκρατορία κατόρθωσε να αποφύγει τη μοίρα που βρήκε την Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πάνω στα ερείπια της οποίας ιδρύθηκαν βαρβαρικά βασίλεια. Κατά την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα τρεις από τους επτά Οικουμενικές...

 

Ιουστινιανή δυναστεία (518-602)

Ιουστινιανή δυναστεία (518-602) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Justinian dynasty (518-602) - προς ανάθεση Династия Юстиниана (518-602) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Ο αιώνας κατά τον οποίο κυβέρνησαν οι αυτοκράτορες του οίκου του Ιουστινιανού υπήρξε μία περίοδος στην ιστορία του βυζαντινού κράτους με ιδιαίτερα μεγάλη πυκνότητα γεγονότων. Η προσωπικότητα του σημαντικότερου εκπροσώπου της δυναστείας, του Ιουστινιανού Α΄, προκάλεσε τις πλέον αντιφατικές εκτιμήσεις. Επί των ημερών του συντάχθηκε το διάσημο Corpus Juris Civilis και κτίστηκε ο περιφανέστερος ναός στην Κωνσταντινούπολη: η Αγία Σοφία. Το ίδιο διάστημα η Ανατολική αυτοκρατορία προσπάθησε για...

 

Ισαύρων δυναστεία (717-802)

Ισαύρων δυναστεία (717-802) - προς ανάθεση Isaurian dynasty (717-802) - προς ανάθεση

 

Κομνηνών Δυναστεία (1081-1185)

Κομνηνών Δυναστεία (1081-1185) (5/6/2008 v.1) Komnenian dynasty (1081-1185) (28/6/2007 v.1) Династија Комнина (1081-1185) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η οικογένεια των Κομνηνών βρέθηκε στο ιστορικό προσκήνιο επί Βασιλείου Β΄ (976-1025). Πιθανότατα η οικογένεια δεν είχε παλαιά καταγωγή όπως ορισμένες άλλες βυζαντινές οικογένειες. Η βαθμιαία άνοδος των μελών της συντελέστηκε στη διάρκεια του 11ου αιώνα. Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, ο οποίος ανήκε στην τρίτη γενιά της οικογένειας, έγινε αυτοκράτορας το 1081, ιδρύοντας τη δυναστεία που κυβέρνησε την αυτοκρατορία επί έναν αιώνα, μέχρι το 1185. Μολονότι ο θείος του Αλεξίου Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός ήταν...

περισσότερα...