Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αυτοκράτορες

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Βασίλειος Β' (976-1025)

Βασίλειος Β'  (976-1025) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Basil II  (976-1025) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η βασιλεία του Βασιλείου Β΄ (976-1025) ήταν η μακροβιότερη στη βυζαντινή ιστορία και χαρακτηρίστηκε ως η λαμπρότερη περίοδος της Μακεδονικής δυναστείας. Το βυζαντινό κράτος ισχυροποιήθηκε, επέκτεινε τα σύνορά του στο μέγιστο βαθμό μετά τον Ιουστινιανό Α΄. Ο Βασίλειος διακρίθηκε ως στρατηγός και έδειξε ζήλο στην κατάκτηση και τον έλεγχο της Βαλκανικής. Ωστόσο δεν περιφρόνησε κανένα μέτωπο και η πολιτική του απέδωσε στην Κάτω Ιταλία, στη Βόρεια Συρία και στο Βορρά με τον εκχριστιανισμό των Ρως....

 

Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας

Κωνσταντίνος Α΄ ο Μέγας (14/10/2005 v.1) Constantine I (the Great) (16/2/2006 v.1)

Ο Φλάβιος Βαλέριος Αυρήλιος Κωνσταντίνος, από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ιστορίας, υπήρξε σίγουρα σπουδαίος θεμελιωτής. Θεμελίωσε τη νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, μια νέα δυναστεία, αλλά και μια νέα θρησκεία, που έμελλε να μονοπωλήσει το λατρευτικό στερέωμα της Ύστερης Αρχαιότητας. Αν και στα πρώιμα στάδια της καριέρας του και της ζωής του ενεπλάκη σε εμφύλιους πολέμους και ενδοοικογενειακές διαμάχες που κατέληξαν σε λουτρά αίματος, στη συνέχεια μεταμελήθηκε και...

περισσότερα...

 

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Constantine XI Palaiologos (11/2/2008 v.1) Константин XI Палеолог (11/10/2007 v.1)

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ Παλαιολόγος (1449-1453) γεννήθηκε το 1405. Γιος του Μανουήλ Β΄ και της Σέρβας πριγκίπισσας Ελένης Δραγάς, υπήρξε ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας. Επί των ημερών του η Βυζαντινή Αυτοκρατορία περιελάμβανε μόνο την Κωνσταντινούπολη με τα περίχωρά της και τα μικρά τμήματα του ελλαδικού χώρου. Ο Κωνσταντίνος ανέλαβε δύο φορές την εξουσία ως επίτροπος για λογαριασμό του αδελφού του Ιωάννη Η΄, όταν εκείνος χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Δύση, το 1423-1424 και το 1437-1440. Ήταν...