Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Jews in Asia Minor (Byzantium)

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Jews in Asia Minor (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7872>

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (6/2/2007 v.1) Jews in Asia Minor (Byzantium) (15/2/2007 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

basilica
In ancient Roman architecture a large oblong type building used as hall of justice and public meeting place. The roman basilica served as a model for early Christian churches.

caliph
The supreme religious and political authority of Muslims, considered successor of Muhammad (Arabic: khalifa = deputy). He was the head of the Caliphate, the religious state of the Arabs.

Karaites
Judaic doctrine; it emerged in the 8th century in Mesopotamia and it denied Talmud and rabbinical teachings.

kourator
(lat. curator) A functionary of the Byzantine state administration or a city magistrate, he was manager of public or private foundations as well as of imperial estates.

Rabbinical Judaism (Rabbanites)
Jewish theological trend that continues the Pharisaic tradition. Rabbanites believe in the interpretation of the Torah based on the rabbinic oral tradition as preserved in the two components of Talmoud.

zygostates
The public weigher, a minor official responsible for checking the quality of coins. During the Early Byzantine period the zygostates were urban functionaries, while from the 7th century on they were considered state officials.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>