Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

39

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος

Αγαθαρχίδης ο Κνίδιος (14/10/2005 v.1) Agatharchides of Cnidus (19/1/2006 v.1)

Ιστορικός, γεωγράφος και φιλόσοφος του 2ου αι. π.Χ. από την Κνίδο. Περιπατητικός και αντίπαλος του ασιανισμού. Συνέγραψε ιστορία της Ασίας, ιστορία της Ευρώπης και τον Περίπλουν της Ερυθράς Θαλάσσης. Από το έργο του σώζονται μόνο μικρά αποσπάσματα.

περισσότερα...

 

Αγαθοκλής της Κυζίκου

Αγαθοκλής της Κυζίκου - προς ανάθεση Agathocles of Cyzicus - προς ανάθεση

Γραμματικός από την Κύζικο της Μ.Ασίας, που έζησε περί το 275/65 - 200/190 π.Χ. και ήταν μαθητής του Ζηνόδοτου. Από το έργο του σώζεται μόνο ενας μικρός αριθμός αποσπασμάτων που μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για το μύθο και την κοσμολογία του Ομήρου. Ταυτίζεται πιθανόν με τον ομώνυμο τοπικό ιστορικό.

 

Αγαμήστωρ

Αγαμήστωρ - προς ανάθεση Agamestor - προς ανάθεση

Τοπικός ήρωας της Ποντικής Ηράκλειας.

 

Αγασίας του Μηνοφίλου

Αγασίας του Μηνοφίλου (14/10/2005 v.1) Agasias, Son of Menophilus (19/1/2006 v.1)

Γλύπτης των αρχών του 1ου αι. π.Χ. από την Έφεσο. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ύστερης ελληνιστικής εικονιστικής γλυπτικής. Έργα του γνωρίζουμε μόνο από τη Δήλο και την Τήνο.

περισσότερα...

 

Αγησίλαος Β'

Αγησίλαος Β' (14/10/2005 v.1) Agesilaos II (19/1/2006 v.1)

Βασιλιάς της Σπάρτης. Εκστράτευσε το 396 π.Χ. εναντίον των Περσών στη Μικρά Ασία για την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων. Το 394 π.Χ. ανακλήθηκε για να αντιμετωπίσει συνασπισμό των κυριότερων ελληνικών πόλεων. Μετά την Ανταλκίδειο ειρήνη (386 π.Χ.) κατόρθωσε αρχικά να διατηρήσει τη σπαρτιατική ηγεμονία. Όμως οι συνεχείς συγκρούσεις με τη Θήβα και την Αθήνα οδήγησαν σταδιακά στην πτώση. Υπηρέτησε ως αρχηγός μισθοφόρων στην Αίγυπτο, όπου και πέθανε το 360/359 π.Χ.

περισσότερα...

 

Αγχίσης

Αγχίσης - προς ανάθεση Anchises - προς ανάθεση

 

Άδα

Άδα (14/10/2005 v.1) Ada (19/1/2006 v.1)

Η Άδα ήταν κόρη του Εκατόμνου, αδελφή και σύζυγος του Ιδριέως. Το 344/343 π.Χ. διαδέχθηκε το σύζυγό της στη σατραπεία της Καρίας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 341/340 π.Χ., ανατράπηκε από τον αδελφό της Πιξώδαρο και εξορίστηκε στα Άλινδα. Όταν το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος εισέβαλε στην Καρία, η Άδα τού παρέδωσε τα Άλινδα, τον υιοθέτησε και εκείνος την αποκατέστησε στην εξουσία της σατραπείας της Καρίας.

περισσότερα...

 

Άδανος

Άδανος - προς ανάθεση Adanus - προς ανάθεση

 

Αδείμαντος

Αδείμαντος - προς ανάθεση Adeimantus of Lampsacus - προς ανάθεση

 

Αδριανός

Αδριανός - προς ανάθεση Hadrian - προς ανάθεση