Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ζεϊτινλί

Συγγραφή : Σταματόπουλος Δημήτριος (8/10/2001)

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Ζεϊτινλί», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12193>

Ζεϊτινλί (5/8/2009 v.1) Zeytinli - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χωριό πολύ κοντά στο Αδραμύττι, κατοικούμενο από ελληνορθόδοξους και μουσουλμάνους. Διοικητικά υπαγόταν στο καϊμακαμλίκι Αδραμυττίου και εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Κυδωνιών. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία, ενώ υπήρχαν και αρκετά εμπορικά καταστήματα.

Διοικητική Υπαγωγή

Καϊμακαμλίκι Αδραμυττίου, μουτεσαριφλίκι Μπαλούκεσερ, βιλαέτι Προύσας

Ιστορική Περιοχή

Μυσία

Γεωγραφική Θέση

Βορειοδυτική Μικρά Ασία

Άλλες Ονομασίες

Zeytinli (σημ. ονομασία)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>