Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βαθυκλής

Συγγραφή : Λέκα Ευρυδίκη (17/4/2002)

Για παραπομπή: Λέκα Ευρυδίκη, «Βαθυκλής», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3882>

Βαθυκλής (27/3/2008 v.1) Bathycles (3/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γλύπτης και αρχιτέκτονας των μέσων του 6ου αι. π.Χ. από τη Μαγνησία του Μαιάνδρου. Έργο του ο περίφημος θρόνος του Απόλλωνα στις Αμύκλες της Λακωνίας.

Κύρια Ιδιότητα

Γλύπτης

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Μέσα 6ου αι. π.Χ. – Μαγνησία του Μαιάνδρου

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>