Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δαβίδ Μέγας Κομνηνός

Συγγραφή : Βουγιουκλάκη Πηνελόπη (18/10/2003)

Για παραπομπή: Βουγιουκλάκη Πηνελόπη, «Δαβίδ Μέγας Κομνηνός», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4051>

Δαβίδ Μέγας Κομνηνός (20/3/2009 v.1) David Grand Komnenos (4/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δαβίδ Μέγας Κομνηνός είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Το 1458 με την υποστήριξη των Καβαζιτών απομάκρυνε τον νόμιμο διάδοχο Αλέξιο Ε' και στέφθηκε αυτοκράτορας σε μια κρίσιμη για την αυτοκρατορία εποχή, καθώς η εξάπλωση των Οθωμανών στη Μικρά Ασία απειλούσε άμεσα την ύπαρξή της. Στις 15 Αυγούστου 1461 αναγκάστηκε να παραδώσει την Τραπεζούντα στον σουλτάνο Μωάμεθ Β' και την 1η Νοεμβρίου 1463 εκτελέστηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Κύρια Ιδιότητα

Αυτοκράτορας Τραπεζούντας (1458-1461)

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1η Νοεμβρίου 1463, Κωνσταντινούπολη

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Μεταξύ 1407 και 1409, Τραπεζούντα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>