Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αυτοκράτορες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

6

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios I Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Ιδρυτής της δυναστείας των Μεγάλων Κομνηνών και πρώτος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Το 1204 μαζί με τον αδελφό του Δαβίδ Κομνηνό, και με την υποστήριξη της βασίλισσας της Γεωργίας Θαμάρ, κατέλαβαν αμαχητί την Τραπεζούντα. Στη συνέχεια αναγορεύθηκε αυτοκράτορας του κράτους που δημιουργήθηκε με πρωτεύουσα την ποντιακή πόλη. Παρέμεινε στο θρόνο έως το θάνατό του, την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1222.

περισσότερα...

 

Αλέξιος Β΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Β΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios II Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Γεννήθηκε το 1283. Το 1297 διαδέχθηκε τον πατέρα του Ιωάννη Β' στο θρόνο της Τραπεζούντας, στον οποίο παρέμεινε ως το θάνατό του (1330). Είναι γνωστός και ως Αλέξιος Παλαιολόγος ή και Αλέξιος Κομνηνός.

περισσότερα...

 

Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios III Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1349/50-1390). Ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός ανήλθε στο θρόνο μετά από μια μακρά περίοδο εξορίας στην Κωνσταντινούπολη και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του σημαδεύτηκαν από στάσεις και συνωμοσίες. Σημαντικοί ήταν και οι εξωτερικοί κίνδυνοι που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, οι επιθέσεις των Τουρκομάνων, τις οποίες αντιπαρήλθε με την πολιτική των επιγαμιών, και ο ανταγωνισμός Γενουατών και Βενετών εμπόρων. Πέθανε στις 20...

περισσότερα...

 

Αλέξιος Δ΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Δ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios IV Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1417-1429). Το 1396 ο Αλέξιος Δ' ανακηρύχθηκε συμβασιλέας και το 1417 ανέλαβε την εξουσία. Το 1429 δολοφονήθηκε από άρχοντες της τοπικής αριστοκρατίας στα πλαίσια της στάσης του γιου του Ιωάννη, μετέπειτα Ιωάννη Δ΄ Μεγάλου Κομνηνού.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός

Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός - προς ανάθεση Andronikos I Komnenos - προς ανάθεση

 

Ανδρόνικος Α΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Α΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos I Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Συγγενής του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Το 1222 διαδέχθηκε τον Αλέξιο Α' Μέγα Κομνηνό στο θρόνο της Τραπεζούντας. Tο 1223 απάλλαξε προσωρινά την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τη σελτζουκική επικυριαρχία, ύστερα από τη νίκη του επί των στρατευμάτων του Σελτζούκου σουλτάνου. Πέθανε το 1235. Ο Ανδρόνικος Α' Μέγας Κομνηνός ταυτίζεται κατά πάσα πιθανότητα με τον Ανδρόνικο Κομνηνό Γίδο, ο οποίος είχε διατελέσει στρατηγός του Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη της Νίκαιας.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Β΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Β΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos II Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της δυναστείας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Το 1263 ανήλθε στο θρόνο της Τραπεζούντας, στον οποίο παρέμεινε έως το θάνατό του το 1266.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος

Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος (14/10/2005 v.1) Andronikos II Palaiologos (31/1/2006 v.1)

Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος (1282-1328) ήταν ο δεύτερος γιος του Μιχαήλ Η΄ και της Θεοδώρας Παλαιολογίνας. Στη διάρκεια της βασιλείας του προχώρησε σε στρατιωτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ακύρωσε την ενωτική εκκλησιαστική πολιτική του Μιχαήλ Η΄. Προέβη στη μεταρρύθμιση του δικονομικού συστήματος και συνέβαλε ιδιαίτερα στην πολιτιστική ακμή του Βυζαντίου, γνωστή με την ονομασία «Παλαιολόγεια Αναγέννηση». Στον εμφύλιο πόλεμο εναντίον του εγγονού του Ανδρόνικου Γ΄ αναγκάσθηκε να...

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Γ΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Γ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos III Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών. Το 1330 διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλέξιο Β' (1297-1330) στο θρόνο της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Πέθανε στις 8 Ιανουαρίου 1332.

περισσότερα...

 

Άννα Αναχουτλού

Άννα Αναχουτλού (14/10/2005 v.1) Anna Anachoutlou (20/1/2006 v.1)

Η Άννα Αναχουτλού, πρωτότοκη κόρη του Αλεξίου Β΄ Μεγάλου Κομνηνού, αν και είχε καρεί μοναχή, ανέλαβε πολιτική δράση οργανώνοντας αντίσταση στην περιοχή της Λαζίας εναντίον της Ειρήνης Παλαιολογίνας (1340-1341). Εκμεταλλευόμενη τις επιθέσεις των Τουρκομάνων Αμιτιωτών, ανήλθε η ίδια στο θρόνο της Τραπεζούντας. Το 1342 θανατώθηκε διά στραγγαλισμού από τον σφετεριστή του θρόνου της Ιωάννη, μετέπειτα Ιωάννη Γ΄ Μέγα Κομνηνό (1342-1344).

περισσότερα...