Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δαβίδ Κομνηνός

Συγγραφή : Βουγιουκλάκη Πηνελόπη (27/11/2003)

Για παραπομπή: Βουγιουκλάκη Πηνελόπη, «Δαβίδ Κομνηνός», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4069>

Δαβίδ Κομνηνός (27/5/2008 v.1) David Komnenos (5/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γόνος της οικογένειας των Κομνηνών και συνιδρυτής της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Το 1204, μαζί με τον αδελφό του Αλέξιο Α' Μέγα Κομνηνό (1204-1222), κατέλαβαν αμαχητί την Τραπεζούντα και ίδρυσαν αυτοκρατορία, με την υποστήριξη της βασίλισσας της Γεωργίας, Θάμαρ. Στη συνέχεια ανέλαβε το έργο της επέκτασης των ορίων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δυτικά, συμμαχώντας με τον Λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης εναντίον του Θεόδωρου Α΄ Λασκάρεως της Νίκαιας, χωρίς όμως επιτυχία. Εκάρη μοναχός το 1208 στη Σινώπη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του το 1212.

Κύρια Ιδιότητα

στρατηγός (1204-1207/1208), μοναχός (1208-1212)

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

13 Δεκεμβρίου 1212, Σινώπη

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1183/1184, Κωνσταντινούπολη

Άλλα Ονόματα

Δανιήλ

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>