Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Ηγεμόνες

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios I Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Ιδρυτής της δυναστείας των Μεγάλων Κομνηνών και πρώτος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Το 1204 μαζί με τον αδελφό του Δαβίδ Κομνηνό, και με την υποστήριξη της βασίλισσας της Γεωργίας Θαμάρ, κατέλαβαν αμαχητί την Τραπεζούντα. Στη συνέχεια αναγορεύθηκε αυτοκράτορας του κράτους που δημιουργήθηκε με πρωτεύουσα την ποντιακή πόλη. Παρέμεινε στο θρόνο έως το θάνατό του, την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1222.

περισσότερα...

 

Αλέξιος Β΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Β΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios II Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Γεννήθηκε το 1283. Το 1297 διαδέχθηκε τον πατέρα του Ιωάννη Β' στο θρόνο της Τραπεζούντας, στον οποίο παρέμεινε ως το θάνατό του (1330). Είναι γνωστός και ως Αλέξιος Παλαιολόγος ή και Αλέξιος Κομνηνός.

περισσότερα...

 

Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios III Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1349/50-1390). Ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός ανήλθε στο θρόνο μετά από μια μακρά περίοδο εξορίας στην Κωνσταντινούπολη και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του σημαδεύτηκαν από στάσεις και συνωμοσίες. Σημαντικοί ήταν και οι εξωτερικοί κίνδυνοι που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, οι επιθέσεις των Τουρκομάνων, τις οποίες αντιπαρήλθε με την πολιτική των επιγαμιών, και ο ανταγωνισμός Γενουατών και Βενετών εμπόρων. Πέθανε στις 20...

περισσότερα...

 

Αλέξιος Δ΄ Μέγας Κομνηνός

Αλέξιος Δ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Alexios IV Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας (1417-1429). Το 1396 ο Αλέξιος Δ' ανακηρύχθηκε συμβασιλέας και το 1417 ανέλαβε την εξουσία. Το 1429 δολοφονήθηκε από άρχοντες της τοπικής αριστοκρατίας στα πλαίσια της στάσης του γιου του Ιωάννη, μετέπειτα Ιωάννη Δ΄ Μεγάλου Κομνηνού.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Α΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Α΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos I Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Συγγενής του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Το 1222 διαδέχθηκε τον Αλέξιο Α' Μέγα Κομνηνό στο θρόνο της Τραπεζούντας. Tο 1223 απάλλαξε προσωρινά την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τη σελτζουκική επικυριαρχία, ύστερα από τη νίκη του επί των στρατευμάτων του Σελτζούκου σουλτάνου. Πέθανε το 1235. Ο Ανδρόνικος Α' Μέγας Κομνηνός ταυτίζεται κατά πάσα πιθανότητα με τον Ανδρόνικο Κομνηνό Γίδο, ο οποίος είχε διατελέσει στρατηγός του Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη της Νίκαιας.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Β΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Β΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos II Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της δυναστείας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Το 1263 ανήλθε στο θρόνο της Τραπεζούντας, στον οποίο παρέμεινε έως το θάνατό του το 1266.

περισσότερα...

 

Ανδρόνικος Γ΄ Μέγας Κομνηνός

Ανδρόνικος Γ΄ Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Andronikos III Grand Komnenos (20/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών. Το 1330 διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλέξιο Β' (1297-1330) στο θρόνο της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Πέθανε στις 8 Ιανουαρίου 1332.

περισσότερα...

 

Βασίλειος Μέγας Κομνηνός

Βασίλειος Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) Basil Grand Komnenos (24/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Τον Σεπτέμβριο του 1332 ανέτρεψε τον Μανουήλ Β' Μέγα Κομνηνό και ανήλθε στο θρόνο, όπου παρέμεινε ως το θάνατό του, το 1340.

περισσότερα...

 

Γεώργιος Μέγας Κομνηνός

Γεώργιος Μέγας Κομνηνός (14/10/2005 v.1) George Grand Komnenos (25/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Μεγάλων Κομνηνών και αυτοκράτορας της Τραπεζούντας. Ανήλθε στο θρόνο το 1266. Το 1280 προδόθηκε από μέλη της αριστοκρατίας και της αυτοκρατορικής οικογένειας και παραδόθηκε στους Μογγόλους. Το 1284 επιχείρησε ανεπιτυχώς να επαναδιεκδικήσει το θρόνο του και αιχμαλωτίστηκε από τον αδελφό του Ιωάννη Β΄ Μέγα Κομνηνό. Πέθανε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Ο Γεώργιος επονομάστηκε και Πλάνος.

περισσότερα...

 

Δαβίδ Κομνηνός

Δαβίδ Κομνηνός (14/10/2005 v.1) David Komnenos (25/1/2006 v.1)

Γόνος της οικογένειας των Κομνηνών και συνιδρυτής της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Το 1204, μαζί με τον αδελφό του Αλέξιο Α' Μέγα Κομνηνό (1204-1222), κατέλαβαν αμαχητί την Τραπεζούντα και ίδρυσαν αυτοκρατορία, με την υποστήριξη της βασίλισσας της Γεωργίας, Θάμαρ. Στη συνέχεια ανέλαβε το έργο της επέκτασης των ορίων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας δυτικά, συμμαχώντας με τον Λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης εναντίον του Θεόδωρου Α΄ Λασκάρεως της Νίκαιας, χωρίς όμως επιτυχία. Εκάρη...

περισσότερα...