Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μαγεία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (13/1/2003)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Μαγεία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5172>

Μαγεία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (1/4/2008 v.1) Magic in Asia Minor (Antiquity) (7/11/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μαγεία διαδόθηκε στη Μικρά Ασία με την περσική κατάκτηση (546 π.Χ.). Μαρτυρείται κυρίως από τριών τύπων αρχαιολογικά και επιγραφικά ευρήματα: κατάδεσμους, κολοσσούς και φυλακτήρια. Γνώρισε μεγάλη διάδοση στην Αυτοκρατορική περίοδο και επιβίωσε ακόμα και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

546 π.Χ.-5ος αι. μ.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>