Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μαγνησία επί Μαιάνδρω (Αρχαιότητα), Θέατρο

Συγγραφή : Αριστοδήμου Γεωργία (13/6/2003)

Για παραπομπή: Αριστοδήμου Γεωργία, «Μαγνησία επί Μαιάνδρω (Αρχαιότητα), Θέατρο», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5176>

Μαγνησία επί Μαιάνδρω (Αρχαιότητα), Θέατρο (13/10/2009 v.1) Magnesia ad Maeandrum (Antiquity), Theatre (9/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Δομικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θέατρο ελληνικού τύπου στην πόλη Μαγνησία στον ποταμό Μαίανδρο (σημ. Aineh Bazar). Βρίσκεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Καρίας, στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας. Διαμορφώνεται στη νότια πλαγιά ενός λόφου στα δυτικά της πόλης, όχι πολύ μακριά από την Αγορά, και έχει προσανατολισμό βορειοδυτικό. Η κατασκευή του ανάγεται στα Ελληνιστικά χρόνια (2ος αι. π.Χ.). Επισκευές έγιναν κατά τα Αυτοκρατορικά χρόνια, τον 1ο αι. μ.Χ., και αργότερα, όταν μετατράπηκε σε αρένα για παιχνίδια (ή σε πισίνα για εικονικές ναυμαχίες). Σώζονται αρκετές ενεπίγραφες βάσεις τιμητικών αγαλμάτων ιδιωτών, Ελλήνων και Ρωμαίων πολιτών.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Μαγνησία στο Μαίανδρο, Καρία

Χρονολόγηση

2ος αι. π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>