Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρητορική στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Πατσιάδου Λίλα (15/3/2002)

Για παραπομπή: Πατσιάδου Λίλα , «Ρητορική στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5981>

Ρητορική στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (11/11/2008 v.1) Rhetoric (Antiquity) (9/2/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρητορική στη Μικρά Ασία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, ακολουθώντας άλλοτε τις κατευθύνσεις της κυρίως Ελλάδας και άλλοτε ανεξάρτητη πορεία. Στις μικρασιατικές πόλεις λειτουργούσαν ονομαστές σχολές ρητορικής μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

5ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>