Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρίζος Νικόλαος

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (1/7/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Ρίζος Νικόλαος», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5982>

Ρίζος Νικόλαος (21/4/2008 v.1) Rizos, Nikolaos (20/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόκριτος και λόγιος από τη Σινασό της Καππαδοκίας και συγγραφέας των Καππαδοκικών, του πρώτου έργου που έστρεψε το ενδιαφέρον προς τις ελληνόφωνες κοινότητες της περιοχής και τα «ζώντα μνημεία» τους.

Κύρια Ιδιότητα

Λόγιος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1895 – Σινασός

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1838 – Σινασός

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>