Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας

Συγγραφή : Πατσιάδου Λίλα (8/7/2002)

Για παραπομπή: Πατσιάδου Λίλα , «Επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4288>

Επτά Εκκλησίες της Μικράς Ασίας (3/3/2008 v.1) Seven Churches of Asia Minor (16/7/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επτά εκκλησίες είναι οι χριστιανικές κοινότητες επτά σημαντικών μικρασιατικών πόλεων. Σε αυτές απευθύνεται η Αποκάλυψη του Ιωάννη και άλλα χριστιανικά κείμενα όπως οι επιστολές του Ιγνατίου Αντιοχείας, με στόχο να ενδυναμώσουν την πίστη των χριστιανών και να τους προετοιμάσουν για τη Δευτέρα Παρουσία.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

1ος αι. μ.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>