Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Σφραγιδογλυφία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Πλάντζος Δημήτρης (25/2/2003)

Για παραπομπή: Πλάντζος Δημήτρης , «Σφραγιδογλυφία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6401>

Σφραγιδογλυφία στη Μ. Ασία (Αρχαιότητα) (6/2/2009 v.1) Engraved gems in Asia Minor (Antiquity) (27/5/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τέχνη εγχάραξης λίθων που χρησιμοποιούνταν ως σφραγίδες ή διακοσμητικά αντικείμενα. Γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και εξής. Υπήρξε στενά συνδεδεμένη με τη νομισματική τέχνη, τόσο στην εικονογραφία όσο και στην τεχνική, αφού σφραγιδόλιθοι και νομίσματα συχνά ήταν έργο των ίδιων χαρακτών.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

8ος αι. π.Χ.-Ελληνιστικοί χρόνοι

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>