Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z
 

Geographical Terms

 
 

Page:

1

|

2

|

3

|

...

|

13

|

Next

 
 
 
 
 

Cherson (Moyen Âge), Histoire

Cherson (Moyen Âge), Histoire (26/3/2007 v.1) Cherson (Middle Ages), History (16/11/2007 v.1) Χερσών (Μέσοι χρόνοι), Ιστορία (1/6/2007 v.1)

La ville de Chersonèse, colonie de Héraclée pontique fondée au Ve siècle av. J.-Ch., constitue une ville très importante de la Crimée. La ville devient autonome à l'époque romaine et présente une activité économique importante. Sa prospérité continue pendant la période byzantine et à partir du VIe siècle elle prend le nom de Cherson. Au IXe siècle elle devient la capitale du thème des Climats (Cherson).

more...

 

Crimée médiévale

Crimée médiévale   (26/3/2007 v.1) Crimea in the Middle Ages  (5/12/2007 v.1) Κριμαία (Μέσοι χρόνοι) (1/6/2007 v.1)

La péninsule de Crimée, la péninsule taurique de l'Antiquité, se situe entre la Mer Noire et la Mer d'Azov. La composition ethnique de la Crimée se diversifie pendant l'époque médievale. Dès le début on atteste la presence des Huns et des Goths, tandis que Justinien essaie d'y établir le pouvoir byzantin. Les Khazars font leur apparition au VIIe s. et les Byzantins stabilisent leur présence en formant le thème des Climata au IXe s., avec son centre à Cherson. Le déclin byzantin commença par...

more...

 

La cote orientale de la mer Noire (Moyen Âge). Histoire

La cote orientale de la mer Noire (Moyen Âge). Histoire - has not been published yet East coast of Black Sea (Middle Ages). History - to be assigned Ανατολικά παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μέσοι Χρόνοι). Ιστορία - has not been published yet

Après les guerres persano-byzantines (Traité de Dara, 561/2), le littoral oriental du Pont Euxin appartint à Byzance. Le Royaume Abkhaze, a duré à partir des années 80 du VIII e s. jusqu’aux années 80 du Xe. Durant la période entre le début du XI-e s. et jusqu’aux années 20 du XIIIe s. les régions côtières faisaient partie du Royaume Géorgien. L’époque entre le milieu du XIIIe s. et le début du XVIe s. était l’époque de la desegregation. L’organisation ecclésiastique et la culture de la région...

 

Анхиало/Ахело (Средновековие)

Анхиало/Ахело (Средновековие) (26/3/2007 v.1) Anchialos/Ahelo (Middle Ages) (1/6/2007 v.1) Αγχίαλος/Αχελώ (Μέσοι Χρόνοι) - has not been published yet

Градът Анхиало е основан през 5-4 в. пр. Хр. като колония на Аполония Понтика (Apollonia Pontica, Созопол) срещу влиянието и значението на Месамбрия (Mesambria, Несебър). Той се е намирал при залив на около 3-4 км. СЗ от сегашното селище Поморие в местността “Палео-Кастро” по западния бряг на Евксинския понт. За по-голяма сигурност, през края на 8 век градът е бил “пренесен” от византийците на съседния полуостров, където до 1934 г. е носил името (с различни варианти) Анхиало, когато е...

more...

 

Ахтопол (Средновековие)

Ахтопол (Средновековие) (12/2/2008 v.1) Agathopolis (Middle Ages) (12/3/2008 v.1) Αγαθόπολις (Μέσοι χρόνοι) (5/12/2007 v.1)

Пристанището и укрепеното селище Agathopolis е разположено на полуостров по ЮЗ част на брега на Понтос Еуксейнос. Основано е по време на гръцката колонизация в 7в пр.Хр. като “polis” и вероятно е единствената колония тук на Атина. Прилежащата местност, според намерените археологически свидетелства е била обитавана преди 5000г. пр. Хр. от племената на траките. През средата на 1 в пр.Хр. е включена в провинция „Тракия” на римската империя. След 330 г. селището е в пределите на Византия. Със...

more...

 

Василикос (Царево)

Василикос (Царево) - has not been published yet Basilikos (Tsarevo) - has not been published yet Βασιλικός (Τσάρεβο) - has not been published yet

Средновековното пристанищно селище Василикос се намира на скалистия нос Кастро на западния бряг на Понтос Евксинос. Сега е едноименен квартал на възникналото по-късно до него селище, град Царево / Мичурин. Съществуващите строителни останки на средновековната крепост, градска стена и църква бележат дълготрайното присъствие на население от гръцки произход. То вероятно е дошло тук още от времето на големите разселвания из Понтос Евксинос през 6 в.пр. Хр., но за селището най-ранните писмени...

 

География на Черно море през Античността

География на Черно море през Античността (26/3/2007 v.1) Geography of the Black Sea in Antiquity (18/10/2007 v.1) Γεωγραφία του Εύξεινου Πόντου στην Αρχαιότητα (26/9/2007 v.1)

Черно море, Понтос Евксинус през античността, е вътрешно море между Европа и Азия. През 7 век пр. Хр. По бреговете му започва „елинска колонизация”, произхождаща предимно от град Милет. Някои от създадените тук около 70 пристанища и селища „полиси” израстват до значителни културни, политически и търговско-икономически средища. Понтос Евксинос се превръща във важен морски път с протичащ стокообмен на жито, животовъдни произведения, дървен материал, както и на риба, вино и роби. В периода ок. 72...

more...

 

Калатис / Пангалия

Калатис / Пангалия (27/2/2008 v.1) Callatis / Pangalia (27/2/2008 v.1) Κάλλατις / Παγκάλια (27/2/2008 v.1)

Калатис е основан през 6 в. пр. Хр. На северозападния бряг на Pontus Euxinos или Черно море от елинската колания Хераклея понтика (Heraclea Pontica). Градът е добре укрепен и се развива като търговски и пристанищен център, свързан както с местното население, така и с другите елински градове по черноморското и източносредиземноморското крайбрежие. През 72 г. пр. Хр. е присъединен към Римската империя. Подложен е на чести нападения от готи, авари, славяни и др. Към края на 6 в. окончателно запада...

more...

 

Калиакра

Калиакра (26/3/2007 v.1) Kaliakra - has not been published yet Καλιάκρα - has not been published yet

Калиакра е крепост и селище на едноименен нос на западния бряг на Понтос Еуксейнос (Черно море). През античността е укрепено селище „хорион”, незначително засегнат от „елинската колонизация” /VII в. пр.Хр./. През 15 г. крепостта и селището са включени в римската провинция Малка Скития, като от средата на IV век са в границите на Византия. При императорите Валент и Юстиниан І значението на Калиакра в тази част на Понтос Еуксейнос нараства и силно се укрепва. Създадената през втората половина на...

more...

 

Одесос (Варна, Средновековие)

Одесос (Варна, Средновековие) (26/3/2007 v.1) Odessos (Varna, Middle Ages) (18/10/2007 v.1) Οδησσός (Βάρνα, Μέσοι Χρόνοι) - has not been published yet

На мястото на съвременния град Варна са съществували поселения от дълбока древност. Запазени са следи от тракийско селище, римски град с огромни терми, антично селище. Ранновизантийският Одесос е бил укрепен с крепостни стени и пристанищна крепост, руини от която съществуват до 1830. От времето на първата българска държава има запазени вал, църковни и обществени сгради. В края на средновековието в града присъстват активно и чужди търговци. Преди завладяването от турците (1389), Варна е в...

more...