Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Ахтопол (Средновековие)

Author(s) : Beshevliev Boyan (28/1/2008)

For citation: Beshevliev Boyan, "Ахтопол (Средновековие)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10690>

Ахтопол (Средновековие) (3/8/2009 v.1) Agathopolis (Middle Ages) (3/7/2007 v.1) Αγαθόπολις (Μέσοι χρόνοι) (6/5/2008 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Geographical Terms

SUMMARY

Пристанището и укрепеното селище Agathopolis е разположено на полуостров по ЮЗ част на брега на Понтос Еуксейнос. Основано е по време на гръцката колонизация в 7в пр.Хр. като “polis” и вероятно е единствената колония тук на Атина. Прилежащата местност, според намерените археологически свидетелства е била обитавана преди 5000г. пр. Хр. от племената на траките. През средата на 1 в пр.Хр. е включена в провинция „Тракия” на римската империя. След 330 г. селището е в пределите на Византия. Със създаването на българската държава към края на 7 век Агатополис и прилежащите земи се превръщат в постоянно оспорвана гранична зона, която често мени политическата си принадлежност. От 1453 г. селището е неизменно в пределите на Османската империя. Основната търгоска и селскостопанска дейност на Агатополис е ппредимно свързана с Константинопол с износ на жито, месо, вино риба и особено „дървени въглища”. Приемането на християнската религия е от ок. 3-4 век, като през 9-10 век Агатополис е вече епископия, а от 1389 г. и митрополия. В местата в близост до него през 13-14 век се развива религиозното учение „исихазъм”. Селището съществува и сега като град Ахтопол.

Historical Region

Понтос Евксинос

Geographical Location

западния бряг на Черно Море

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>