Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Μονή Χώρας (Καριγιέ Τζαμί)

Author(s) : Moutafov Emmanuel (2/8/2008)

For citation: Moutafov Emmanuel, «Μονή Χώρας (Καριγιέ Τζαμί)», 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10900>

Μονή Χώρας (Καριγιέ Τζαμί) (9/9/2009 v.1) Chora monastery (Kariye Camii) (6/28/2007 v.1) 

Quotations

 
Ο Βυζαντινός ιστορικός Νικηφόρος Γρηγοράς, μαθητής του Θεόδωρου Μετοχίτη, αναφέρεται στη διαμονή του στην ανακαινισμένη μονή στης Χώρας:

ἀφ' οὗ γὰρ περὶ πλείονος ποιησάμενος ἐμὲ κατὰ τὴν αυτῷ νεουργηθεῖσαν μονὴν τῆς Χώρας φέρων κατῴκισε, πολλὴν ἔπειτα τὴν στρογὴν ἐδείκνυ πρὸς ἐμὲ καὶ ἱλαρὰν τὴν διάθεσιν καὶ μικροῦ τοῖς αὐτοῦ παισὶν ἐπίσης ἐδίδου τὴν σχέσιν κἀμοί·

Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία, Bekker Ι. και Schopen L. (επιμ.), Nicephori Gregorae historiae Byzantinae, 1 (CSΗB, Bonn 1829), σελ. 309.

Αναφορά του Καντακουζηνού στη μονή: το όνομα «Χώρα» εμφανίζεται να έχει αποκτήσει χριστολογικό περιεχόμενο:

... τοῖς ἐν τῇ μονῇ τῆς ἀχωρήτου χώρας τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ προσαγορευομένης προσέταττον μοναχοῖς, ἐπεὶ καὶ Γρηγορᾶς αὐτοῖς χρόνον συχνὸν συνῆν...

Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστορία, Schopen, L. (επιμ.), Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri iv, τ. 3 (CSHB, Bonn 1832), σελ. 171.
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>