Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Λόγιοι

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

3

|

...

|

9

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αγαθίας ο Σχολαστικός

Αγαθίας ο Σχολαστικός (14/10/2005 v.1) Agathias Scholastikos - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Λόγιος, νομικός και συγγραφέας του 6ου αιώνα. Καταγόταν από τη Μύρινα της Αιολίδος και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και διετέλεσε «πατήρ πόλεως» στη Σμύρνη. Διακρίθηκε ως ιστοριογράφος και ποιητής. Το έργο του άσκησε σημαντική επίδραση στους μεταγενέστερους ιστορικούς του Βυζαντίου και είναι η σημαντικότερη πηγή για τα μέσα του 6ου αιώνα.

περισσότερα...

 

Αέτιος

Αέτιος - προς ανάθεση Aetios - προς ανάθεση

 

Αλέξανδρος Τραλλειανός

Αλέξανδρος Τραλλειανός (14/10/2005 v.1) Alexander of Tralles (20/1/2006 v.1)

Γιατρός και συγγραφέας ιατρικών συγγραμμάτων. Γεννήθηκε γύρω στο 525 στις Tράλλεις και πέθανε στη Ρώμη περί το 605. Θεωρείται ο σπουδαιότερος βυζαντινός γιατρός. Θεμελίωσε την κλινική μελέτη της φυτοθεραπείας και προσέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη της φαρμακολογίας. Το έργο του άσκησε μεγάλη επιρροή στους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους του και μεταφράστηκε στα λατινικά, εβραϊκά και αραβικά. Οι θεραπευτικές του μέθοδοι γνώρισαν ευρεία διάδοση και εξακολούθησαν να εφαρμόζονται μέχρι τους...

περισσότερα...

 

Αμμιανός Μαρκελλίνος

Αμμιανός Μαρκελλίνος - προς ανάθεση Ammianus Marcellinus - προς ανάθεση

Ο Αμμιανός Μαρκελλίνος γεννήθηκε περί το 330 στην Αντιόχεια της Συρίας. Σταδιοδρόμησε στο στράτευμα, λαμβάνοντας μέρος μεταξύ άλλων στην πολιορκία της Άμιδας (359) και την εκστρατεία του Ιουλιανού στην Περσία (363). Παράλληλα, διακρίθηκε ως ιστορικός και συνέγραψε ένα από τα σημαντικότερα έργα ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητος, από το οποίο σώζεται μόνο ένα μέρος του. Πέθανε, άγνωστο πού, μετά το 391.

 

Ανδρέας Λιβαδηνός

Ανδρέας Λιβαδηνός - προς ανάθεση Andrew Libadenos - προς ανάθεση

 

Ανθέμιος

Ανθέμιος (14/10/2005 v.1) Anthemios (20/1/2006 v.1)

Λόγιος, μαθηματικός, αρχιτέκτονας και μηχανικός. Ο Ανθέμιος γεννήθηκε στις Τράλλεις της Λυδίας στα τέλη του 5ου αι. και πέθανε περί τα μέσα του 6ου αι. Το βασικό του αρχιτεκτονικό έργο, ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, τον ανέδειξε ως τον σημαντικότερο αρχιτέκτονα της εποχής και άσκησε μεγάλη επίδραση στη βυζαντινή αλλά και ευρύτερα στην αραβική, τη σλαβική και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Συνέταξε σχολιαστικά υπομνήματα σε μαθηματικά έργα και συνέγραψε πρωτότυπη πραγματεία...

περισσότερα...

 

Απολλινάριος Λαοδικείας

Απολλινάριος Λαοδικείας - προς ανάθεση Apollinarius of Laodikeia - προς ανάθεση

 

Αρέθας Καισαρείας

Αρέθας Καισαρείας (14/10/2005 v.1) Arethas of Caesarea (24/1/2006 v.1)

Ο Αρέθας ο Πατρεύς, μετέπειτα μητροπολίτης Καισαρείας, ήταν μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της μεγάλης πνευματικής ακμής του Βυζαντίου μετά την οριστική λήξη της Εικονομαχίας τον 9ο αιώνα (843), που αναφέρεται συχνά και ως Μακεδονική αναγέννηση. Με το εκτεταμένο έργο μεταγραφής και έκδοσης των έργων αρχαίων συγγραφέων, με την παιδεία του αλλά και την πολιτική του δράση είναι μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές της εποχής της μετάβασης από τον 9ο στον 10ο αιώνα, περίοδος που...

περισσότερα...

 

Ασκληπιός (Βυζάντιο)

Ασκληπιός (Βυζάντιο) (14/10/2005 v.1) Asclepius (Byzantium) (25/1/2006 v.1)

Φιλόσοφος από τις Τράλλεις. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και έδρασε κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα. Διακρίθηκε και ως γραμματικός και ποιητής. Έγραψε σχόλια στο Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη και στην Αριθμητική εισαγωγή του Νικομάχου του Γερασηνού.

περισσότερα...

 

Αστέριος Αμασείας

Αστέριος Αμασείας (14/10/2005 v.1) Asterios of Amaseia (25/1/2006 v.1)

Κληρικός και συγγραφέας. Ο Αστέριος Αμασείας συγκαταλέγεται στους Πατέρες της Εκκλησίας. Έζησε τον 4ο-5ο αιώνα και ήταν σύγχρονος των μεγάλων Πατέρων της Καππαδοκίας. Στο διάστημα 380-390 διετέλεσε επίσκοπος Αμασείας. Συνέγραψε σειρά ομιλιών. Το έργο του χαρακτηρίζεται για το αρχαΐζον και κομψό ύφος του.

περισσότερα...