Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δαλίσανδος

Συγγραφή : Ζάχος Γεώργιος (4/9/2001)

Για παραπομπή: Ζάχος Γεώργιος, «Δαλίσανδος», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11848>

Δαλίσανδος (16/12/2008 v.1) Dalisandus (8/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πόλη (κατά άλλους δύο πόλεις με το ίδιο όνομα) στην Ισαυρία/Λυκαονία κατά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο. Μέλος του Κοινού των Λυκαόνων. Σχετίζεται με την Αγία Θέκλα. Ως πιθανές θέσεις της έχουν προταθεί το Sinapiç, το Güdelisin και το Belören.

Διοικητική Υπαγωγή

Ισαυρία/Λυκαονία

Ιστορική Περιοχή

Ισαυρία/Λυκαονία

Γεωγραφική Θέση

Κεντρική Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Δαλισανδός, Δαλίσανδα, Λαλίσανδα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>