Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ναβαρζάνης

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (6/5/2002)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Ναβαρζάνης», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5471>

Ναβαρζάνης (3/10/2008 v.1) Nabarzanes - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέρσης αξιωματούχος, χιλίαρχος του Δαρείου Γ΄. Διοικούσε το περσικό ιππικό στη μάχη της Ισσού (333 π.Χ.). Μαζί με το Βήσσο συνέλαβαν και εκτέλεσαν το Δαρείο Γ΄. Παραδόθηκε στο Μέγα Αλέξανδρο.

Κύρια Ιδιότητα

Αξιωματούχος της Αχαιμενιδικής Αυτοκρατορίας

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

4ος αι. π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>