Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βάλβουρα (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Smith T. J. (4/6/2001)
Μετάφραση : Χρυσομάλλη Δήμητρα (12/6/2008)

Για παραπομπή: Smith T. J., «Βάλβουρα (Αρχαιότητα)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7354>

Balboura (Antiquity) (6/6/2007 v.1) Βάλβουρα (Αρχαιότητα) (2/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πόλη στη βόρεια Λυκία που πιθανώς ιδρύθηκε κατά το α΄μισό του 2ου αι. π.Χ. από διάφορες τοπικές φυλές. Κατά τη διάρκεια της Eλληνιστικής περιόδου στα Βάλβουρα μιλιούνταν τέσσερις διαφορετικές γλώσσες: των Ελλήνων, των Πισιδών, των Σολύμων και των Λυδών. Μαζί με τις γειτονικές πόλεις Κίβυρα, Οινόανδα και Βουβώνα αποτέλεσαν τετράπολη η οποία διαλύθηκε από το ρωμαίο στρατηγό Μουρήνα το 84 μ.Χ. Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους η πόλη αποτελούσε μέλος του Κοινού των Λυκίων, ενώ κατά τους βυζαντινούς χρόνους εμφανίζεται στους επισκοπικούς καταλόγους.

Διοικητική Υπαγωγή

Τετράπολις, Κοινόν Λυκίων

Ιστορική Περιοχή

Λυκία

Γεωγραφική Θέση

ΝΔ Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Βάλουρα, Βάρβουρα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>