Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιωνία, Eλληνιστική Πλαστική

Συγγραφή : Παπαζαφειρίου Γιώργος (20/2/2003)

Για παραπομπή: Παπαζαφειρίου Γιώργος, «Ιωνία, Eλληνιστική Πλαστική», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4670>

Ιωνία, Eλληνιστική Πλαστική (11/3/2008 v.1) Ionia, Hellenistic sculpture (23/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα έργα της πλαστικής από την Ιωνία που χρονολογούνται στην Eλληνιστική περίοδο είναι λίγα. Τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής ήταν η Έφεσος και η Μίλητος. Τα γλυπτά της Πριήνης μάς προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη χρονολόγηση της ελληνιστικής πλαστικής, ενώ λιγότερα είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε για άλλες θέσεις της Ιωνίας, όπως η Κολοφώνα, οι Ερυθρές, το Νότιο και η Κλάρος.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Ιωνία

Χρονολόγηση

Ελληνιστική εποχή

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>