Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (4/12/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3574>

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή (10/4/2008 v.1) Discovery of the Digenis Epic (15/6/2011 v.1) 

Παραθέματα

 
Ακριτικά Άσματα

Οι παράξενες συλλογές ποντιακών και κυπριακών τραγουδιών μάς παρουσιάζουν σήμερα τη λαϊκή ποίηση υπό ένα [νέο πρίσμα]. Σε μια εποχή κατά πολύ αρχαιότερη από τους πολέμους μεταξύ αρματολών και Τούρκων, Σουλιωτών και Αλή Πασά, συναντάμε μία λυσσασμένη μάχη, όχι ανάμεσα στις ίδιες εθνότητες, αλλά ανάμεσα στις ίδιες θρησκείες, το χριστιανισμό και τον ισλαμισμό, με τη διαφορά ότι οι αντιμαχόμενοι […], αντί να ονομάζονται Τούρκοι και Έλληνες, λέγονται Βυζαντινοί και Σαρακηνοί, και αντί για τον Πίνδο, τον Όλυμπο, τον Παρνασσό, πολεμούν στις κοιλάδες της Μικράς Ασίας και στις όχθες του Ευφράτη. [ …] Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα μοναδικό τραγούδι που αναφέρεται σε κάποια ένδοξη αλλά μεμονωμένη μάχη, έχουμε να κάνουμε με ολόκληρους κύκλους. Μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα είναι ότι αυτοί οι ήρωες άλλων καιρών έχουν ονόματα περισσότερο ελληνικά από τα παλικάρια της Επανάστασης, γιατί, αντί να λέγονται Γρίβας, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, λέγονται Διγενής, Φιλόπαππος, Θεοφύλακτος, Λέανδρος.

Sathas, C. – Legrand, E., Les exploits de Digénis Akritas d’après le manuscrit unique de Trébizonde (Paris 1875), εισαγωγή, σελ. XVI.
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>