Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (4/12/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3574>

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή (10/4/2008 v.1) Discovery of the Digenis Epic (15/6/2011 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Bryer A.A.M., "The Tourkokratia in the Pontos: Some Problems and Preliminary Conclusions", Neo-Hellenica, 1, 1970, 30-54

Μπαλτά Ε., Αναγνωστάκης Η., Η Καππαδοκία των «ζώντων μνημείων», Αθήνα 1990

Dawkins R.D., "The Recent Study of Folklore in Greece", Papers and Transactions of the Jubilee Congress of the Folk-Lore Society, London 1930, 121-137

Les exploits de Digénis Akritas d' après le manuscrit unique de Trébizonde, Legrand, E.-Sathas, C. (eds.), Paris 1875

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>