Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρίζος Νικόλαος, "Καππαδοκικά"

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (1/7/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Ρίζος Νικόλαος, "Καππαδοκικά"», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5983>

Ρίζος Νικόλαος, "Καππαδοκικά" (28/7/2008 v.1) Nikolaos Rizos' book "Kappadokika" (20/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έργο του λογίου Νικολάου Ρίζου το οποίο σήμανε την έναρξη της ανακάλυψης των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Καππαδοκίας και των «ζώντων μνημείων» της περιοχής.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Καππαδοκία

Χρονολόγηση

1856

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>